News

Blogs

Tweets

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) | Adapcare: ECD voor de care https://www.adapcare.nl/actueel/berichten/keteninformatie-kwaliteit-verpleeghuiszorg-(kik-v).html

#iBestuur - Bijdrage Walter van Holst (@whvholst) - Wat betekent de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de transfer van persoonsgegevens naar de VS? - https://bit.ly/3hmh53e

Wanneer gaan we die -volgens Sander Dekker 'eenvoudige beslisbomen' nou eens inhoudelijk beoordelen?
https://www.agconnect.nl/artikel/marlies-van-eck-nog-altijd-gaten-toezicht-algoritmen