Strategisch advies

Hieronder een overzicht van voorbeelden van diensten die wij verlenen. We gaan uiteraard graag met u in gesprek voor een advies op maat!

 • Ontwikkeling en begeleiding van strategiebepaling
 • Adviezen inrichting governance
 • Scenariostudie’s
 • Kwartier maken
 • Inrichten van afsprakenstelsels en samenwerkingsverbanden
 • Inzichtelijk maken van de rechtsrelaties en de daarbij horende verantwoordelijkheden.

 

Juridisch advies

De dienstverlening die wij aanbieden is bijvoorbeeld:

 • het opstellen van de juridische context voor een specifieke (elektronische) dienst
 • de vertaling van de juridische context naar de toepassing in de praktijk zoals bij het beroepsgeheim, fraude en geautomatiseerde besluiten
 • de implementatie van de toepasselijke wet- en regelgeving binnen uw organisatie zoals:
  • het opstellen en implementatie van het privacy-en gegevensbeschermingsbeleid / belegging van de verantwoordelijkheden
  • het opstellen van het beveiligingsbeleid voor de verwerking van de persoonsgegevens
  • het opstellen van een onderlinge regeling bij gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • het geven van feedback en/of advies over de onderliggende processen en procedures opdat aantoonbaar wordt voldaan voldoen aan de Avg (verantwoordingsplicht)
  • het geven van feedback en/of advies over de onderliggende processen en procedures in relatie tot informed consent
  • het gebruik van het BSN
  • de begeleiding van DPIA’s
  • het fungeren als vraagbaak en/of
  • kwaliteitscontrole

Onderzoek, review en toezicht

De dienstverlening die Hooghiemstra & Partners aanbiedt is bijvoorbeeld:

 • governance onderzoeken
 • identiteitsmanagement
 • wetgevingsadviezen
 • lid van commissies en raden van toezicht
 • ondersteuning bij onderzoeken door toezichthouders (AP, IGJ, ACM, NZa of Inspectie SZW)
 • dwarskijken
 • reviews en evaluaties.