Datastrategie en -governance
Als binnen een organisatie geen gedeeld beeld bestaat over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van datagedreven innovaties en de rol van persoonsgegevens daarin, leidt dit vroeg of laat intern tot spanningen tussen de innovatie-aanjagers en -critici. Deze spanningen kunnen tot gevolg hebben dat innovatieve ontwikkelingen worden vertraagd of in de kiem gesmoord. Of dat onvoldoende wordt nagedacht over de juridische en/of ethische consequenties ervan. Het belang van een datastrategie die door de gehele organisatie wordt onderschreven, is een voorwaarde om op duurzame wijze tot innovatie te komen.

Wij helpen je de verbinding te maken tussen verschillende visies. Zodat je in gezamenlijkheid een gedeeld organisatieperspectief kunt ontwikkelen op het gebruik van persoonsgegevens voor innovatieve doeleinden. Wij ontwerpen samen met jou een duurzame datastrategie en zo nodig ook een bijpassend governancemodel om die doelen te bereiken. Zo smeden we een solide basis die klaar is voor de toekomst. Eerder deden wij dit bijvoorbeeld al naar aanleiding van strategische vraagstukken over (keten)informatisering & AI en identiteitsmanagement (identificatie, authenticatie, autorisatie, logging en de controle daarop). 

Als je weet waar je organisatie naartoe wil en welke volgende stappen je wil zetten, is de vraag: hoe pak je dat aan? Zelf doen vraagt veel tijd, focus en expertise. We werken samen met partners die veel ervaring hebben met strategisch project- en interim-management voor succesvolle verandering en blijvende vooruitgang.

Begeleiding en innovatietrajecten
Voorwaarde om duurzaam te innoveren met data is een basis die op orde is. Wil je weten hoe het gesteld is met jouw datahuishouding en of je klaar bent om te innoveren met de data waarover je beschikt? Wij voeren graag een globale evaluatie uit waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden in kaart worden gebracht.  

Wij hebben jarenlange ervaring met en juridische expertise op het gebied van technologische ontwikkelingenHierdoor zijn wij de uitgelezen partner om de ontwikkeling van innovatief beleid of innovatieve producten/diensten in een vroegtijdig stadium te begeleiden. Wij brengen bij aanvang de juridische en ethische randvoorwaarden in kaartWaar nodig vertalen wij strategie en beleid ook door in bijvoorbeeld overeenkomsten, convenanten of afsprakenstelselsMet deze aanpak vergroot je de kans dat innovaties de eindstreep halen en resultaat opleveren. Met behoud van een goede reputatie. Wij slaan binnen jouw organisatie een brug tussen “innovatie” en “compliance” en komen tot praktisch toepasbare oplossingen. Onze oplossingen zijn legitiem en doen recht aan de diverse belangen.

Incidentanalyse
Wanneer zich een incident voordoet, bijvoorbeeld een beveiligingsincident, kan dit een stressvolle situatie opleveren. Allereerst gaat dan de aandacht uit naar het snel beperken van de schade. Maar vaak zijn dergelijke incidenten het gevolg van het ontbreken of niet goed functioneren van processen en/of de werkcultuur binnen een organisatie. In ons team zitten zeer ervaren onderzoekers die de onderliggende oorzaken van een incident boven tafel helpen te krijgen. Wij adviseren je over maatregelen om in de toekomst incidenten te voorkomen.

Onderdeel van ons advies is ook een op maat gemaakt handzaam calamiteitenplan specifiek gericht op data. Zo weet jouw organisatie precies wat te doen als zich onverhoopt een data-incident voordoet. Omdat een incident gepaard kan gaan met negatieve publiciteit en imagoschade bij klanten, afnemers en jouw medewerkers, is crisiscommunicatie ook onderdeel van dit plan. We werken samen met partners die gespecialiseerd zijn in en jarenlange ervaring hebben met public affairs en corporate communicatie.

Omgaan met de toezichthouder
Een incident kan ertoe leiden dat je te maken krijgt met de toezichthouder. Dit kan ingrijpend zijn, omdat de toezichthouder vergaande bevoegdheden heeft. Het is raadzaam om er goed op voorbereid te zijn en te weten wat je moet doen en juist niet moet doen. En te weten wanneer je tegenwicht moet bieden op een manier die niet ten koste gaat van de relatie. Met onze ervaring weten we hoe de toezichthouder denkt en we zetten onze expertise en ervaring graag voor je in om je bij te staan in de omgang met de toezichthouder. Wij geven daarbij meer dan alleen strategisch advies. We zetten onze grondige juridische en technische expertise ook graag voor je in om jouw zaak bij de toezichthouder te begeleiden.

Begeleiden evaluatietrajecten
Vanwege voortschrijdende technische ontwikkelingen, is het goed om je datastrategie en governance periodiek te herijken. Zijn deze nog effectief? En wordt de waarde van data wel maximaal benut? Zijn de kaders waarbinnen dit gebeurt veranderd? Ons team staat voor je klaar om met jou een evaluatietraject op te zetten en uit te voeren. De evaluatie resulteert in een compacte analyse waarbij we aan de hand van afgesproken parameters inzicht bieden en aanbevelingen doen om je datastrategie en –governance te optimaliseren.

Impact-assessment beleid en wetgeving
De (Europese) ontwikkelingen op het gebied van beleid en wetgeving kunnen grote gevolgen hebben voor jouw bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk om de gevolgen van deze ontwikkelingen voor je ‘licence to operate’ scherp te krijgen en hierop voorbereid te zijn. Wij helpen je met het bepalen van de impact van nieuw beleid en wetgeving en het implementeren ervan binnen je organisatie.

Second opinion
Wil je een second opinion laten uitvoeren op door jouw opgestelde documenten of heb je behoefte aan een frisse blik op een eerder ingewonnen advies? Een second opinion levert altijd waardevolle inzichten. Vanuit onze expertise bieden we een onafhankelijke analyse van knelpunten en risico’s. Ons advies biedt zekerheid en neemt als uitgangspunt dat wat wel kan.

Dwarskijken
Sta je als organisatie voor een belangrijke beslissing? Een frisse blik van buiten door een onafhankelijk expert zorgt voor een moment van reflectie en voorkomt tunnelvisie en groepsdenkenEen dwarskijker kan gemaakte keuzes bevestigen en verstevigen of gemaakte keuzes juist ter discussie stellen.

Onderzoek
Nieuwe wetten, het ontwikkelen van apps of de inzet van robots en AI veranderen van alles bij organisaties en de gebruikers. Sommige effecten zijn niet direct te voorspellen. Andere gevolgen zijn al beschreven in wetenschappelijke (internationale) literatuur. Misschien wel in literatuur over domeinen waarin je zelf niet werkzaam bent. Met onze kennis en ervaring helpen wij jou om te gaan met onzekerheden die bij innovatie horen. Door onze multidisciplinaire aanpak en rijke ervaring op bestuurlijk, academisch en technisch vlak, gecombineerd met onze juridisch inhoudelijke kennis en expertise, kunnen wij de diepte ingaan en verbanden leggen met andere domeinen. We doen gedegen en onafhankelijk onderzoek met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en leveren een praktisch toepasbaar resultaat. We zijn thuis in kwalitatief onderzoek en klassiek juridisch onderzoek en stemmen de vraagstelling en aanpak goed met je af. Tijdens ons onderzoek houden we contact over de bevindingen. Zo delen we onze kennis en ervaringen.