Strategisch en juridisch advies

Ons team helpt u bij strategievorming en de vertaling naar concrete juridische oplossingen bij maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken bij technologische ontwikkelingen. Wij staan voor een multidisciplinaire aanpak in innovatieve ICT en AI trajecten waarbij data, identiteiten en ethiek een belangrijke rol spelen. We brengen partijen bijeen, zorgen voor draagvlak en maken de vertaalslag naar de praktijk.

Strategisch advies

De snelle maatschappelijke en technologische ont­wikkelingen vragen om strategische visie en vaardigheden. Hooghiemstra & Partners begeleidt u bij governance-vraagstukken, scenario-analyses en de verhouding mens, technologie en organisatie.

Lees meer

Juridisch advies

Hooghiemstra & Part­ners is gespecialiseerd in gegevens­bescherming en privacy, cybersecurity en identiteitsmanagement, zorg en veiligheid, Artificiële Intelligentie en (keten)informatisering.

Lees meer

Onderzoek, review en toezicht

Hooghiemstra & Partners voert onderzoek, reviews en evaluaties uit. Daarnaast beschikken wij over kennis en ervaring op het gebied van toezicht. Onze onafhankelijke deskundigen kunnen ook worden ingezet als dwarskijker.

Lees meer

Tweets

Ook in belastingzaken wordt steeds vaker gebruiker gemaakt van AI. Lees hier meer over in artikel van @MarliesEck : https://t.co/5RkH9hAd0J

Hooghiemsta & Partners website is now available in English!
https://t.co/SvCWwI26B9

https://t.co/bR0T2Ws9K5
Theo Hooghiemstra, directeur @HooghiemstraP is positief over de plannen. Al wijst hij er op dat je pas een definitief oordeel kunt geven als de eerste wetsteksten er zijn. ‘Maar de intentie is goed, het is zelfs een historisch moment,’ aldus Hooghiemstra.

Meer nieuws en blogs