Strategisch en juridisch advies

Ons team helpt u bij strategievorming en de vertaling naar concrete juridische oplossingen bij maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken bij technologische ontwikkelingen. Wij staan voor een multidisciplinaire aanpak in innovatieve ICT en AI trajecten waarbij data, identiteiten en ethiek een belangrijke rol spelen. We brengen partijen bijeen, zorgen voor draagvlak en maken de vertaalslag naar de praktijk.

Strategisch advies

De snelle maatschappelijke en technologische ont­wikkelingen vragen om strategische visie en vaardigheden. Hooghiemstra & Partners begeleidt u bij governance-vraagstukken, scenario-analyses en de verhouding mens, technologie en organisatie.

Lees meer

Juridisch advies

Hooghiemstra & Part­ners is gespecialiseerd in gegevens­bescherming en privacy, cybersecurity en identiteitsmanagement, zorg en veiligheid, Artificiële Intelligentie en (keten)informatisering.

Lees meer

Onderzoek, review en toezicht

Hooghiemstra & Partners voert onderzoek, reviews en evaluaties uit. Daarnaast beschikken wij over kennis en ervaring op het gebied van toezicht. Onze onafhankelijke deskundigen kunnen ook worden ingezet als dwarskijker.

Lees meer

Tweets

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) | Adapcare: ECD voor de care https://www.adapcare.nl/actueel/berichten/keteninformatie-kwaliteit-verpleeghuiszorg-(kik-v).html

#iBestuur - Bijdrage Walter van Holst (@whvholst) - Wat betekent de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de transfer van persoonsgegevens naar de VS? - https://bit.ly/3hmh53e

Wanneer gaan we die -volgens Sander Dekker 'eenvoudige beslisbomen' nou eens inhoudelijk beoordelen?
https://www.agconnect.nl/artikel/marlies-van-eck-nog-altijd-gaten-toezicht-algoritmen

Meer nieuws en blogs