Opleiding

Webinars ‘Privacy en gegevensbescherming in de zorg’

In samenwerking met Juridsich PAO Leiden verzorgt Hooghiemstra en Partners een reeks webinars over ‘privacy en gegevensbescherming in de zorg’.

eHealth, zorgrobots en de mogelijkheden van AI, veranderen de zorg. De Covid-19 pandemie heeft de inzet van technologie in een stroomversnelling gebracht. Dit stelt zorgverleners en juristen voor nieuwe vraagstukken: mogen medische gegevens gebruikt worden om een algoritme te trainen? Hoe kunnen patiëntgegevens veilig blijven als er apps worden gebruikt? In de zorg bestaat een waaier aan regels over het verwerken van persoonsgegevens. Zo is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, maar ook geldt het medisch beroepsgeheim uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetgeving wordt daarbij aangevuld door de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Welke afzonderlijke doelen zijn met deze verschillende wetten beoogd? En hoe komen deze samen in de toepassing van een concrete medische technologie? Waar lopen juristen en zorgprofessionals die in de praktijk van de gezondheidszorg met nieuwe technologieën bezig zijn of hierover adviseren tegenaan?

Tijd dus om medische technologie in de praktijk en gegevensbescherming in de zorg met elkaar te verbinden. En dat is wat we gaan doen in onze 3 webinars, zoveel mogelijk op basis van de actualiteit. In deze webinars zal de stof behandeld worden aan de hand van concrete voorbeelden. Na het volgen van deze webinars bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u de opgedane kennis direct toepassen in uw praktijk.

De webinars vinden plaats op 3, 10 en 24 juni 2021 van 13.00 tot 16.15 uur (inclusief een pauze). Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u via deze link.