Publicaties

Leergang AI, Recht en Ethiek

Na twee succesvolle edities van de online leergang Artificial Intelligence voor juristen blikken we in dit artikel terug en kijken we vooruit, want de derde editie van de leergang AI, Recht en Ethiek is alweer ingepland.

Leergang Artificial Intelligence, Recht en Ethiek (voorheen: AI voor juristen)

Marlies van Eck, een van de hoofddocenten van de leergang, nam het initiatief om de leergang op te zetten. Samen met Ronald van den Hoogen ontwikkelde zij het programma van de leergang. Verschillende onderwerpen met betrekking tot kunstmatige intelligentie en algoritmes worden in de basiscursus op een begrijpelijke manier uitgelegd aan de cursisten. Ook komt recente wet- en regelgeving aan de orde  en wordt gekeken naar de praktische toepassing van Artificial Intelligence. Bijzonder aan de derde editie van de leergang is dat de ethische kant van AI uitvoeriger aan bod komt. Docenten die aan het woord komen, zijn zowel onderzoekers als specialisten die in de dagelijkse praktijk met AI of met juridische en ethische vraagstukken over AI bezig zijn. Na de basiscursus volgen de specialisatiemodules. Deelnemers kiezen vooraf aan welke specialisatiemodule(s) zij willen deelnemen. In deze modules wordt verder de diepte opgezocht.

Derde editie

Wat opvalt aan de derde editie, is dat de naam gewijzigd is. De leergang heette eerst AI voor juristen en nu AI, Recht en Ethiek.

Ronald: “Die naamswijziging had twee redenen. Ten eerste: het was nooit onze bedoeling de leergang exclusief voor juristen te maken. Voor veel mensen was dat wel duidelijk. We hadden veel deelnemers zonder juridische achtergrond. Toch leek de naam uit te drukken dat de leergang alleen ‘voor juristen’ was. Het tweede punt is dat  in de eerste twee edities bij de onderlinge discussies ook veel ethische vraagstukken aan de orde kwamen. Dat is ook logisch, techniek, recht en ethiek kunnen niet zonder elkaar. De belangstelling voor ethiek in relatie tot de inzet van algoritmes is groot. Om die reden hebben we nu gekozen voor AI, Recht en Ethiek. Daarom hebben we de opzet van de leergang aangepast. Het is meer dan alleen een naamswijziging.”

Marlies: “Het past bij het karakter van deze leergang om direct in te haken op nieuwe ontwikkelingen. Het nog wat nadrukkelijker belichten van de ethische kant van AI hoort daar bij. We hebben daarom nu drie basiscursussen, een over AI, een over Recht en een over Ethiek. Ethiek krijgt dus afzonderlijk aandacht. Ook in de vijf specialisatiemodules: AI en mobiliteit, AI, banken & verzekeringen, AI & overheid, AI, politie & veiligheid. De laatste specialisatie, AI en ‘legal labs’ is voor ons spannend, omdat we daar praktische voorbeelden van de inzet van AI willen laten zien, zodat de deelnemers daarover met de betrokkenen en met experts over in gesprek kunnen gaan. We hopen dat daar veel belangstelling voor is.”

Een kort maar krachtige leergang

Na afloop van de leergang bent u écht bij de tijd. “Het is een kort maar krachtige leergang en na afloop begrijpt u wat AI is, wat mogelijke toepassingen zijn voor uw werk en uw cliënten en u leert van experts uit de wetenschap en de praktijk hoe zij zijn omgegaan met vraagstukken op het terrein van AI, recht en ethiek”, aldus Marlies.

Uit de evaluatie van een oud deelnemer: “De leergang is een welkome aanvulling op mijn overwegend technische kennis van AI. Door de inzichten die worden gegeven in de juridische denkwereld kan ik mij nog beter verplaatsen in verschillende disciplines. Ik spreek ‘de taal’ beter, waardoor ik met collega’s sneller tot de kern van ethische of wetgevingsvraagstukken rond AI kan komen en ik de juiste vragen kan stellen aan specialisten en aan bestuurders. De variëteit en het hoge niveau van de sprekers dragen bij aan een boeiend en afwisselend programma. Het gebruik van sprekende praktijkvoorbeelden om juridische en ethische kwesties inzichtelijk te maken zorgt ervoor dat de stof goed is te onthouden en te reproduceren in gesprekken en presentaties. ”

Topdocenten en 50-50 verdeling

“Wat deze leergang uniek maakt zijn toch echt de docenten”, zegt Marlies. “We hebben echt de top of the bill van Nederland. Zoveel verschillende vakgebieden en mensen die bij elkaar worden gebracht is spannend maar als het lukt, is het geweldig.” Extra feestelijk is dat het doel van de hoofddocenten, namelijk een gelijke verdeling in mannelijke en vrouwelijke docenten, deze editie is behaald.

Combinatie van online en op locatie

Nieuw is ook dat we dit jaar -eindelijk- ook in Leiden in de prachtige Sterrewacht les krijgen. Maar dat is alleen voor de specialisaties. Daarvoor zijn de drie middagen online. Verreweg de meeste deelnemers volgen deze sessies online. Directeur van JPAO, Marco van de Ree, is vanaf het begin intensief betrokken bij deze multidisciplinaire leergang. “We boden deelnemers de mogelijkheid om live deel te nemen of de opname van de sessie na afloop te bekijken” vertelt Marco. “De mogelijkheid om de sessie naderhand te bekijken, werd door deelnemers ontzettend gewaardeerd. Niet iedereen kon vanwege werk- of privé verplichtingen live deelnemen of wilde naderhand nog een stukje van de presentatie terugkijken. Dat is uiteraard mogelijk. De opnames werden na afloop naar de deelnemers toegestuurd en deelnemers maakte hier dankbaar gebruik van”, aldus Marco.

Inschrijven leergang Artificial Intelligence voor juristen

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich gaan verdiepen in de juridische en ethische aspecten van AI en algoritmes? Inschrijven voor de leergang Artificial Intelligence, Recht en Ethiek 2022 is nu mogelijk! Link: https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2022/leergang-artificial-intelligence-recht-en-ethiek/.

Om de kwaliteit van ons onderwijs en de streaming van de digitale ontmoetingsruimte te waarborgen, hanteren wij een maximum aantal cursisten. VOL = VOL!

De eerste bijeenkomst vindt online plaats op 3 november 2022 van 13.00 – 17.30 uur.