Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Hooghiemstra & Partners zijn gevarieerd, bijvoorbeeld:

 • Organisaties en samenwerkingsverbanden in Zorg en Onderwijs;
 • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties;
 • Ondernemingen en instellingen;
 • Kennisinstellingen en organisaties gespecialiseerd in tech en recht.

Voorbeelden van type opdrachten waar Hooghiemstra & Partners bij betrokken is:

 • Strategische, juridische en governance-adviezen over regie op gegevens;
 • Vraagstukken over gespecificeerde toestemming en beroepsgeheim;
 • Strategisch advies over juridische aspecten van gegevensbescherming;
 • Identiteitsmanagement (identificatie, authenticatie, autorisatie, logging) en afsprakenstelsels;
 • (Keten) informatisering en AI;
 • Vertalen van strategie en beleid naar gespecialiseerde contracten;
 • Complexe Data Protection Impact Assessments;
 • Internationaal (Europees) vergelijkend onderzoek over tech en recht;
 • Reviews en toezicht.