Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Hooghiemstra & Partners zijn gevarieerd, bijvoorbeeld:

  • Organisaties en samenwerkingsverbanden in Zorg en Onderwijs;
  • Ministeries en Uitvoeringsorganisaties;
  • Ondernemingen en instellingen;
  • Kennisinstellingen en organisaties gespecialiseerd in tech en recht.

Voorbeelden van type opdrachten waar Hooghiemstra & Partners bij betrokken is:

  • Strategische, juridische en governance-adviezen over regie op gegevens;
  • Vraagstukken over gespecificeerde toestemming en beroepsgeheim;
  • Strategisch advies over juridische aspecten van gegevensbescherming;
  • Identiteitsmanagement (identificatie, authenticatie, autorisatie, logging) en afsprakenstelsels;
  • (Keten) informatisering en AI;
  • Vertalen van strategie en beleid naar gespecialiseerde contracten;
  • Complexe Data Protection Impact Assessments;
  • Internationaal (Europees) vergelijkend onderzoek over tech en recht;
  • Reviews en toezicht.