Publicaties

Best practices bij onze buren: Privacy en gegevensuitwisseling in België

In het kader van de Staat van de Uitvoering heeft Haagse Beek best practices in andere Europese landen in kaart gebracht, onder meer op het gebied van privacy en gegevensuitwisseling. In het webinar dat je hier kunt terugkijken gaan mensen van de Vlaamse overheid in op de manier waarop zij dienstverlening aan burgers inrichten, met optimaal gebruik van beschikbare gegevens. Onze collega Mariette Lokin reflecteert hierop.

Daar blijkt uit dat de regels die de AVG stelt aan gegevensbescherming evengoed gelden in België, maar dat de nationale wetgeving daar al meer is toegespitst op breed hergebruik van gegevens en op proactief toekennen van toeslagen e.d. op grond daarvan. In Nederland wordt gelukkig volop gewerkt aan soortgelijke oplossingen, onder meer door Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Veel bouwstenen zijn er al, het komt er nu op aan daar een robuust bouwwerk van te maken.

Foto: Francois Genon via Unsplash