Publications

European Health Data Space: goede intenties, maar…

Een virtuele ruimte waarin gezondheidsgegevens veilig, zorgvuldig en met de juiste inhoud elektronisch uitgewisseld kunnen worden, onder controle van de patiënt met een nieuw recht op volledige dataportabiliteit en met mogelijkheden tot hergebruik. Het idee van de Europese Commissie klinkt veelbelovend. Maar de manier waarop zij dit wil realiseren brengt een afbreukrisico met zich mee. De voorgestelde concept-Europese verordening voor een European Health Data Space laat namelijk qua vorm en inhoud nog wel wat te wensen over, constateert Walter Van Holst in zijn bijdrage voor iBestuur. Lees de bijdrage via deze link.

Foto: Chris Levrani via Unsplash