Publicaties

Gezamenlijk rapport over governance van Stichting IB en BKWI aangeboden aan Tweede Kamer

Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) boden op 11 januari 2023 de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid aan. Met de Stand van de uitvoering wordt de Kamer twee keer per jaar geïnformeerd over wat er speelt in de uitvoering van de sociale zekerheid.

Onderdeel van deze Stand van de Uitvoering Sociale Zekerheid is een onderzoek naar de governance van de Stichting Inlichtingenbureau (IB) en Bureau keteninformatisering werk en inkomen (BKWI). In het rapport Grip op gegevensuitwisseling geven AEF, de Beleidsonderzoekers en Hooghiemstra & Partners inzicht in knelpunten die er op dit moment zijn. Van daaruit adviseren de onderzoekers om voor het BKWI te kiezen voor een eenduidig sturingsmodel voor de ketens waarin BKWI werkt. In dat model is de minister van SZW op grond van zijn stelselverantwoordelijkheid duidelijk de opdrachtgever van alle BKWI-taken. Voor Stichting IB is het advies om de taken te voorzien van een wettelijke verankering en om het zicht van de Tweede Kamer op het IB te versterken.