Categorie archieven: Publicaties

Artikel ICT&Health: wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg: een revolutie?

Theo Hooghiemstra, Thijs Drouen en Mark de Hek hebben een mooi artikel geschreven voor ICT&Health over het wetsvoorstel Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). De Wegiz verplicht zorgaanbieders om per gegevensuitwisseling erop toe te zien dat zorgverleners gegevens onderling tenminste elektronisch uitwisselen. Het is een revolutie, omdat de overheid de regie neemt. Ons parlement buigt zich dit jaar over de Wegiz. Klik hier om het artikel te lezen.

Blog: Maar wat vindt u nou van Robocop?

Minister Grapperhaus zal raar hebben opgekeken toen hem werd gevraagd wat hij van Robocop vond. De ouderen onder u zullen bij Robocop denken aan een film uit de vorige eeuw, misschien zelfs even aan Paul Verhoeven en Jan de Bont. Ook later zijn er Robocop films uitgebracht, sci-fi films met de ondertitel: ‘Part man, part machine, all cop. The future of law enforcement.’ Het idee is duidelijk; wetshandhaving door een robot is de toekomst en de bestrijding van criminaliteit wordt uitbesteed aan de markt.

De Robocopvraag
De aanleiding van de Robocopvraag was een brief aan de Tweede Kamer over het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) door de politie. In deze brief legde de minister uit welke initiatieven er zijn en wat de richtlijnen zijn. De leden van de Tweede Kamer stelden veel vragen maar absolute uitsmijter was toch wel de vraag wat -in de ogen van de minister- de positieve en negatieve kanten waren van Robocop. Het antwoord was teleurstellend; de minister vond dat het niet aan hem was om in te gaan op de kwaliteiten, positieve en negatieve kanten van fictieve karakters uit Hollywoodfilms.

Digidogs
Eerst moest ik vooral heel hard lachen. Was er dan zo weinig kennis en creativiteit voorhanden dat we alleen kritische vragen kunnen stellen als we denken aan thrillers? Was dit het niveau van bestuurlijk Nederland? Tot ik aan minister Blok dacht: onze eerste Designated Survivor, onmiskenbaar geïnspireerd op de gelijknamige serie. In 2020 hadden we er ook een, maar dat was een ‘niet nader te noemen minister’. TV-series en films zijn dus hartstikke belangrijk. En de vraag naar Robocop leverde wel degelijk een boeiend antwoord op, namelijk dat de politie op kleine schaal met robotisering experimenteert. En dat is weer interessant als u weet dat in New York de politie laatst de Digidog inzette, de robot van Boston Dynamics, uitgerust met camera’s. Dit leidde tot waarschuwingen van juristen voor opkomende militarisering van de politie en de oproep om het gebruik van gewapende robots door de politie te verbieden.

Kennis, kennis, kennis
Kortom, wat eerst sci-fi van bedenkelijke kwaliteit leek te zijn, is ineens een actueel juridisch onderwerp geworden. En dat maakt dat iedereen een inhaalslag nodig heeft om te begrijpen welke technologieën er zijn, hoe deze werken en tot welke juridische en maatschappelijke vragen dit kan leiden. Dat dit mogelijk is bewijst de Nationale AI cursus. Deze gratis online cursus heeft de doelstelling inmiddels gehaald; 1% van alle inwoners heeft deze cursus afgerond! De ambitie is daarom verhoogd naar 5% van alle inwoners. De opleiding is iets aangepast en wordt steeds aangevuld met actuele clips. Er komen ook cursussen voor doelgroepen, binnenkort verschijnt de eerste: een AI-cursus voor de Zorg.

Leergang AI voor juristen
Maar wilt u dieper de materie in? Dan hebben we heel goed nieuws. Bij JPAO Leiden is een fantastische leergang opgezet: AI voor juristen. Door topwetenschappers en ervaringsdeskundigen wordt u geïnformeerd over AI, het gebruik van AI en de juridisch en ethische vragen die daarbij spelen. We laten u zien hoe AI werkt en u krijgt een literatuuroverzicht van de laatste wetenschappelijke inzichten. Bij Hooghiemstra & Partners zijn we ontzettend trots dat we hier aan meewerken. We hopen dan ook u dit najaar te treffen. Ondertussen kunt u natuurlijk gewoon gaan Netflixen (of de serie NeXT kijken), want zoals gezegd; dat is toch relevanter dan het lijkt.

Door: Marlies van Eck, 31-03-2021.

Artikel AD: Hagaziekenhuis zal écht aan privacywet moeten voldoen

Vorige week werd bekend dat het HagaZiekenhuis opnieuw niet goed is omgegaan met gegevens van patiënten. Privacyexperts waarschuwen dat slordig omgaan met gevoelige data écht niet kan. ‘Het medisch beroepsgeheim is belangrijk, zodat niemand bang hoeft te zijn om naar een zorgverlener te stappen.’ Theo Hooghiemstra werd hierover geïnterviewd door het AD.

Klik hier om het AD-artikel verder te lezen.

Kabinetsreactie op rapport ‘Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid’

Hooghiemstra & Partners heeft eind vorig jaar in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar toezicht op het gebruik van algoritmen en de overheid. Recentelijk heeft het kabinet haar reactie gegeven op dit rapport. Zij neemt nagenoeg alle conclusies en aanbevelingen uit ons rapport over.

Publicatie rapport Toezicht op het gebruik van Algoritmen en overheid

Hooghiemstra & Partners heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar toezicht op het gebruik van algoritmen en de overheid. Dit rapport is aan de Tweede Kamer gestuurd.
U vindt het rapport hier: Hooghiemstra Partners-Rapport Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid

Uitbreiding met drie nieuwe collega’s

Hooghiemstra & Partners is verheugd te kunnen melden dat ons team is uitgebreid met drie nieuwe collega’s!

Lisanne Kramer is op 17 maart jl. als adviseur bij Hooghiemstra & Partners gestart. Lisanne is afkomstig van de Autoriteit Persoonsgegevens, waar zij zich bezighield met handhavingsprocedures en de juridische advisering van de onderzoeksafdelingen en het bestuur van de AP.

Janine Verweij is sinds 1 april jl. als geassocieerd partner verbonden aan Hooghiemstra & Partners. Janine heeft een ruime ervaring in strategieontwikkeling, (verander)management binnen diverse publieke organisaties en het geven van juridisch advies.

Renée Dekker start op 1 mei a.s. als adviseur bij Hooghiemstra & Partners. Renée is gespecialiseerd in het Gezondheidsrecht, vooral op het snijvlak van exponentiële technologieën in de zorg. Naast haar werk voor Hooghiemstra & Partners werkt Renée als docent en (PhD) onderzoeker bij de Universiteit Twente.

Uitbreiding met 2 senior adviseurs

Hooghiemstra & Partners is trots te melden dat het team vanaf 1 januari is versterkt met twee senior adviseurs; Mark de Hek en Walter van Holst.

Mark de Hek is afkomstig van de Autoriteit Persoonsgegevens waar hij zich – als senior jurist – bezig hield met het coördineren van ingewikkelde toezicht- en handhavingtrajecten en onder meer adviseerde over de juridische inhoudelijke koers van de toezichthouder.

Walter van Holst was als senior adviseur verbonden aan PBLQ, waar hij betrokken was bij een aantal strategische trajecten in de context van smart mobility en smart cities en heeft een achtergrond als bedrijfskundige (informatiemanagement) en als ICT-jurist (gespecialiseerd in onder meer gegevensbeschermingsrecht en ICT-contracten).

Thijs Drouen

Hooghiemstra & Partners is trots te kunnen melden dat Thijs Drouen per 1 oktober aan ons is verbonden als principal consultant. Drouen is voormalig directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hier was hij ambtelijk mede eindverantwoordelijk voor de aansturing en strategische koers van de AP als geheel. Drouen hielp mee met het voorbereiden van de AP op de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Hij richtte de structuur van de organisatie opnieuw in en positioneerde de AP in lijn met de taken en eisen uit de verordening. Daarnaast was hij vanuit de AP nauw betrokken bij de totstandkoming van de Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Thijs zijn eerste opdracht is om samen met collega’s een onderzoek naar Artificiële Intelligentie (AI) en Toezicht uit te voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hooghiemstra & Partners start ook met het aanbieden van een Masterclass Artificial Intelligence. Deze Masterclass AI wordt aangeboden speciaal voor bestuurders én een Masterclass recht & ethiek in de praktijk . De volgende onderwerpen komen hierin aan de orde; ‘Waarin verschilt AI van menselijk redeneren? En welke juridische regels zijn er? Want niet alles wat kan, mag.’ Hooghiemstra & Partners geeft in deze masterclass hierop een antwoord en leert u welke vragen u kunt stellen vanuit een juridisch en ethisch perspectief. Uniek aan deze masterclass is dat onze topdocenten een brug slaan tussen hun verschillende expertises. Meer informatie vindt u op de pagina Opleidingen.

Daarnaast is Hooghiemstra & Partners ,als adviesbureau voor strategisch-juridisch advies op het raakvlak van technologie en recht, op zoek naar nog meer experts. Er zijn mooie vacatures voor zowel senioren en medioren bij #Hooghiemstra & Partners. Kijk op www.hooghiemstra-en-partners.nl voor alle vacatures.