Publicaties

Kabinetsreactie op rapport ‘Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid’

Hooghiemstra & Partners heeft eind vorig jaar in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar toezicht op het gebruik van algoritmen en de overheid. Recentelijk heeft het kabinet haar reactie gegeven op dit rapport. Zij neemt nagenoeg alle conclusies en aanbevelingen uit ons rapport over.