Publicaties

Mariette Lokin spreekt met iBestuur over I, C én T

In het januarinummer van iBestuur magazine is een interview met onze collega Mariette Lokin te lezen. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van haar presentatie op het symposium van het Adviescollege ICT-toetsing in november 2022. Daar sprak Mariette vanuit een wetenschappelijke invalshoek over het verkleinen van de kloof tussen beleid en uitvoering.

In het interview behandelt zij verschillende thema’s, zoals algoritmes, het formuleren van wetgeving, en de uitvoerbaarheid van nieuwe regels. In de afgelopen jaren werden deskundigheid en inhoud vaak ondergesneeuwd. Op de vraag hoe we weer saaie, maar doelmatige politiek kunnen bewerkstelligen, antwoordt Mariette:

“Sterker nog, specialistische wetgeving wordt soms niet eens meer in de plenaire zaal behandeld in de Tweede Kamer. Neem de wezenlijke Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, die is in een zijzaaltje behandeld. Dat komt de legitimiteit niet ten goede. Er is absoluut meer verdieping nodig in het parlement om erdoorheen te kunnen prikken als uitwerking van wetgeving spaak dreigt te lopen, inclusief de ICT.”

Een ingekorte versie van het interview met Mariette voor iBestuur is nu ook online beschikbaar.