Publicaties

Privacyrecht in Nederland op zoek naar meer houvast

Voor het tijdschrift P&I schreven Thijs Drouen en Marlies van Eck een artikel over de recente evaluatie van de UAVG. Met co-auteurs Heinrich Winter en Chantal Ridderbos-Hovingh van Pro Facto concluderen ze dat de UAVG nauwelijks van toegevoegde waarde is voor het gegevensbeschermingsrecht in Nederland. Over de Functionaris Gegevensbescherming schrijven zij dat het opvallende bevinding is dat minder dan de helft van de respondenten in het onderzoek zich altijd vrij voelt om de AP te benaderen en dat een kwart zich nooit of soms vrij voelt. Ook uit de interviews blijkt dat FG’s worden gehinderd door de vrees dat contact met de AP kan leiden tot interventies of versterkte controle van de organisatie waarvoor de FG werkzaam is. 86% van de respondenten gaf aan altijd of meestal betrokken te worden bij gesprekken tussen de organisatie en de AP.

Het artikel vindt u hier.