Team

Thijs Drouen

Thijs heeft uitgebreide bestuurlijke en veranderkundige ervaring en is gezaghebbend expert op het gebied van gegevensbeschermingsrecht. Thijs voelt zich dan ook als een vis in het water bij het oplossen van strategisch-juridische vraagstukken rondom data en AI. Kenmerkend voor Thijs zijn werk is de combinatie van een scherp oog voor de inhoud en een uitstekend gevoel voor interne processen en relaties. Thijs is een echte bruggenbouwer. Op bevlogen wijze trekt hij processen en projecten vlot en brengt hij versnelling aan waar nodig.

Thijs is sinds 1 oktober 2019 werkzaam bij Hooghiemstra & Partners. Sindsdien is Thijs betrokken geweest bij onderzoekstrajecten rondom toezicht en AI. Ook was hij intensief betrokken bij het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en het wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Thijs begeleidt bovendien organisaties bij governance- en compliance-vraagstukken rondom gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Verder vervult hij graag een begeleidende rol in de omgang met de toezichthouder. Thijs geeft ook presentaties en gastcolleges.

Thijs werkte tussen 2014 en 2019 als manager bij de Autoriteit Persoonsgegevens, laatstelijk als directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Hij droeg daarmee eindverantwoordelijkheid voor de juridische inhoudelijke koers van de toezichthouder, en als lid van het directieberaad voor de aansturing en strategische koers van de organisatie als geheel. Thijs was vanuit de AP nauw betrokken bij de totstandkoming van (U)AVG en Wpg/Wjsg.

Tussen 2001 en 2014 was Thijs werkzaam voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in verschillende functies op het juridisch inhoudelijk vlak en als afdelingshoofd binnen de milieukamer en de ruimtelijke ordeningskamer. Momenteel bekleedt hij nog verschillende bestuurlijke functies. Zo is Thijs voorzitter van de hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Brabant. Tevens vervult hij de rol van voorzitter van de adviescommissie bezwaarschriften en voorzitter van de klachtencommissie, en is hij lid van de besliscommissie beroepschriften voor de provincie Zeeland.

Publicaties
Handreiking 'Online onderzoek door gemeenten in publiek toegankelijke bronnen'
Regelcomplexiteit: een verkenning aan de hand van twee casestudy's
Privacyrecht in Nederland op zoek naar meer houvast
WODC-onderzoek evaluatie UAVG
Artikel ICT&Health: Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg: een revolutie?
'Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid. Tijd voor een zorgplicht', Tijdschrift voor Toezicht 2020, nr. 1.
Publicatie rapport Toezicht op het gebruik van Algoritmen en overheid
Gezamenlijk rapport over governance van Stichting IB en BKWI

WODC-onderzoek 'Naleving van de AVG door overheden'

Ons Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Partner

Thijs Drouen
Partner

Mariette Lokin
Principal Consultant

Walter van Holst
Principal Consultant

Lisanne Kramer
Senior Adviseur

Renée Dekker
Senior Adviseur

Wimmy Choi
Adviseur

Anna Keuning
Adviseur

Lieve Smeets
Adviseur

Riëlle Osepa
Adviseur

Anna Visser
Manager Bedrijfsvoering- en Secretariaat

Lena Lopez
Junior Secretaresse

Elles van Geest
Geassocieerd Partner

Pieter Ippel
Geassocieerd Partner

Wouter van Haaften
Geassocieerd Partner

Ad van Loon
Geassocieerd Partner

Ingrid Morrema
Geassocieerd Partner