Over ons

Thijs Drouen

Thijs Drouen is sinds 1 oktober 2019 principal consultant bij Hooghiemstra en Partners, een adviesbureau voor strategisch en juridisch advies, gespecialiseerd in gegevensbescherming, (keten)informatisering en zorg. Thijs heeft een achtergrond als kwartiermaker, topmanager, toezichthouder, wetgevingsadviseur en jurist (gespecialiseerd in onder meer gegevensbeschermingsrecht en bestuurs(proces)recht). Verder heeft hij ruime ervaring met strategische en verandertrajecten en het managen van de (her)inrichting van organisaties. Binnen ons bureau geeft Thijs strategisch en juridisch advies aan organisaties in het publieke en private domein. Hij combineert daarbij zijn juridische-, strategische en organisatiekundige kennis om te komen tot werkbare resultaten.

Thijs werkte tussen 2014 en 2019 als (top)manager bij de Autoriteit Persoonsgegevens laatstelijk als directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering en droeg daarmee eindverantwoordelijkheid voor de juridische inhoudelijke koers van de toezichthouder en als lid van het directieberaad voor de aansturing en strategische koers van deze organisatie als geheel. Tevens heeft hij de AP mee voorbereid op de komst van de AVG door de structuur van de organisatie opnieuw in te richten en te positioneren in lijn met de taken en eisen uit de verordening. Daarnaast is hij vanuit de AP nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van (U)AVG en Wpg/Wjsg. Hij geeft presentaties en gastcolleges.

Tussen 2001 en 2014 was Thijs werkzaam voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in verschillende functies op het juridisch inhoudelijk vlak en als afdelingshoofd binnen de milieukamer en de ruimtelijke ordeningskamer. Thijs is jurist en afgestudeerd in het bestuurs(proces)recht aan Tilburg University.

Thijs Drouen
Principal consultant

thijs@hooghiemstra-en-partners.nl

Ons Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Principal consultant

Thijs Drouen
Principal consultant

Mark de Hek
Senior Adviseur

Walter van Holst
Senior Adviseur

Lisanne Kramer
Adviseur

Renée Dekker
Adviseur

Wimmy Choi
Stagiaire

Mia Lebon
Stagiaire

Monique den Ouden
Bureau Manager

Elles van Geest
Geassocieerd Partner

Pieter Ippel
Geassocieerd Partner

Wouter van Haaften
Geassocieerd Partner

Ad van Loon
Geassocieerd Partner

Rob van Eijk
Geassocieerd Partner

Janine Verweij
Geassocieerd Partner