Publicaties

Onderzoek naar bescherming van burgers die in de Integrale persoonsgerichte Aanpak Radicalisering zijn opgenomen

De Stuurgroep Veiligheid en Zorg van Amsterdam heeft een Integrale persoonsgerichte Aanpak-Radicalisering (iPGA-R). De aanpak is onderdeel van de inzet die de overheid op verschillende terreinen doet om het risico op extremistisch geweld te reduceren. Binnen de aanpak streven de samenwerkende partijen naar het creëren van een gemeenschappelijk beeld en de inzet van gezamenlijk bepaalde interventies, die de kans verminderen dat (in de iPGA-R opgenomen personen) tot extremistisch geweld overgaan. In 2021 is een tijdelijke Commissie van Toezicht in het leven geroepen. De Stuurgroep Veiligheid en Zorg vroeg de commissie een oordeel te geven over de mate van bescherming van individuen in de aanpak tegen disproportioneel of onzorgvuldig optreden door de overheid. Marlies van Eck en Lisanne Kramer van Hooghiemstra & Partners werkten hiervoor samen met wetenschapper Jelle van Buuren van Universiteit Leiden en Aris Veldhuisen en Floor Hoogenboom van AEF.  Extra bijzonder was dat het onderzoek plaatsvond tijdens de coronapandemie zodat alle vergaderingen, dossieronderzoek en interviews online waren. Van het onderzoek is verslag gedaan in een rapport. Dat staat hier: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11333184/1/6a__Rapportage_CvT_-_De_belangen_van_burgers_in_de_iPGA-R_%28december_2021%29

Over de opvolging van het rapport stuurde de burgemeester van Amsterdam deze brief aan de gemeenteraad: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11333182/1/20220314+Raadsbrief+rapport+CvT

Foto credit: Cale Weaver via Unsplash