Over ons

Lisanne Kramer

Lisanne werkt sinds 17 maart 2020 als adviseur bij Hooghiemstra en Partners. Hiervoor was zij juridisch adviseur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waar zij veel ervaring opdeed met het gegevensbeschermingsrecht.


Lisanne voerde complexe handhavingsprocedures en adviseerde onderzoeksafdelingen en het bestuur van de AP. Daarvoor hield zij zich bij de AP bezig met informele handhaving en gaf zij extern voorlichting over de voormalige Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


In 2015 rondde Lisanne de master Staats- en bestuursrecht af aan de Universiteit Leiden. Haar scriptie schreef zij over de openbaarmaking van boetebesluiten door de Autoriteit Consument & Markt in relatie tot het beginsel van onschuldpresumptie. Na haar afstuderen werkte Lisanne bij het CIBG, waar zij onder meer juridisch adviseerde over de toepassing van en toezicht op de Wet normering topinkomens in de zorgsector.


Lisanne is georganiseerd, proactief en resultaatgericht.


Ons Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Principal consultant

Thijs Drouen
Principal consultant

Mark de Hek
Senior Adviseur

Walter van Holst
Senior Adviseur

Lisanne Kramer
Adviseur

Renée Dekker
Adviseur

Wimmy Choi
Stagiaire

Mia Lebon
Stagiaire

Monique den Ouden
Bureau Manager

Elles van Geest
Geassocieerd Partner

Pieter Ippel
Geassocieerd Partner

Wouter van Haaften
Geassocieerd Partner

Ad van Loon
Geassocieerd Partner

Rob van Eijk
Geassocieerd Partner

Janine Verweij
Geassocieerd Partner