Team

Lisanne Kramer

Bij Hooghiemstra & Partners werkt Lisanne aan het toetsen van nieuwe wetsvoorstellen aan  gegevensbeschermingsrecht met een DPIA. Ze helpt bij het zoeken van praktische oplossingen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van afsprakenstelsels bij het delen van (persoons)gegevens. Als projectleider is zij een verbindende schakel tussen het bestuur, de uitvoerders en de stakeholders om tot gezamenlijk privacybeleid te komen. Zij schreef aan de Handreiking Online Monitoring door gemeenten. En ze verrichtte de wetsevaluatie UAVG.

Spelen er in je organisatie ingewikkelde vragen op het gebied van gegevensbescherming? Lisanne is de professional die jou en je ketenpartners helder adviseert. Ook is zij de ideale interim privacy officer die je organisatie helpt om het niveau van gegevensbescherming stapsgewijs en structureel naar een hoger plan te brengen.

Expertise: AVG | UAVG | EVRM | Wet politiegegevens | Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens | Awb | Gemeentewet (openbare orde-vraagstukken) | Wet publieke gezondheid | Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Eerder werkte Lisanne onder meer bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daar voerde zij handhavingsprocedures en schreef zij bijvoorbeeld boetebesluiten en lasten onder dwangsom.

Naast het gegevensbeschermingsrecht heeft ook het levensmiddelenrecht (“food law”) haar belangstelling. Samen met professor Bernd van der Meulen van het European Institute for Food Law doet zij ook opdrachten op dit terrein.

Lisanne behaalde haar master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Publicaties
Handreiking 'Online onderzoek door gemeenten in publiek toegankelijke bronnen'
WODC-onderzoek evaluatie UAVG

Commissie van Toezicht gemeente Amsterdam - De belangen van burgers in de Integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering

Lisanne Kramer
Senior Adviseur

lisanne@hooghiemstra-en-partners.nl

Ons Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Partner

Thijs Drouen
Partner

Mariette Lokin
Principal Consultant

Walter van Holst
Principal Consultant

Lisanne Kramer
Senior Adviseur

Renée Dekker
Senior Adviseur

Wimmy Choi
Adviseur

Anna Keuning
Adviseur

Lieve Smeets
Adviseur

Riëlle Osepa
Adviseur

Anna Visser
Manager Bedrijfsvoering- en Secretariaat

Lena Lopez
Junior Secretaresse

Elles van Geest
Geassocieerd Partner

Pieter Ippel
Geassocieerd Partner

Wouter van Haaften
Geassocieerd Partner

Ad van Loon
Geassocieerd Partner

Ingrid Morrema
Geassocieerd Partner