Publicaties

Grote belangstelling rondetafelbijeenkomst over Multi Party Computation

Op donderdag 8 september jl. waren er maar liefst 120 aanwezigen bij de rondetafelbijeenkomst over het onderwerp ‘de juridische implicaties van nieuwe privacy technologie’. Het evenement werd georganiseerd door Hooghiemstra & Partners in samenwerking met Roseman Labs.

De belangstelling voor privacy enhancing technologies (PET’s) bleek veel groter dan verwacht. Van overheidsinstellingen tot ziekenhuizen: deelnemers met breed uiteenlopende achtergronden discussieerden over de mogelijkheden van multi-party-computation onder leiding van co-host Theo Hooghiemstra. Niet alleen theoretische, maar ook praktische en ethische kwesties passeerden de revue.

Terwijl Roderick Rodenburg, CEO van Roseman Labs, de technische kant van het verhaal belichtte, boog Mariette Lokin van H+P zich over het juridische aspect. Panelleden Robert Verheij, Juliette Roelofsen en Andre Walter deelden hun ervaring vanuit de praktijk. Dit leidde tot interessante vragen vanuit het publiek en nieuwe inzichten over MPC.

Mariette ging dieper in op enkele vraagstukken. Wat zijn de juridische gevolgen van het gebruik van MPC en het verwerken van persoonsgegevens? En hoe kunnen juristen meedenken over samenwerkingsverbanden waarbij gevoelige informatie wordt gedeeld en waarbij dit veilig moet zijn? Zij ging ook in op het punt dat ook bij inzet van MPC de AVG nog steeds van toepassing is. Mariette besprak verschillende praktische voorbeelden waarbij deze state-of-the-art technologie echter goed van pas komen om persoonsgegevens betrouwbaar en vertrouwelijk te verwerken.

De kracht van MPC ligt volgens haar in de manier waarop gegevensbestanden in stukken wordt verdeeld en geavanceerd worden versleuteld. Mariette is positief: het ‘Virtual Data Lake’, zoals Roseman Labs het noemt, is eerder een ‘Virtual Data Archipelago’. Het creëert namelijk gegevenseilanden en slaat alleen veilig bruggen wanneer dit echt nodig is.

Een zeer geslaagde middag! Wij danken iedereen voor hun bijdrage en aanwezigheid.