Team

Theo Hooghiemstra

Theo is oprichter en directeur van Hooghiemstra & Partners. Hij is een gezaghebbend expert op het gebied van gegevensbescherming. In 2018 promoveerde hij op informationele zelfbeschikking in de zorg. Voor dit onderwerp zet hij zich nog steeds met veel passie in. Theo beschikt over een haarscherp strategisch inzicht. Hij heeft een natuurlijk gevoel voor bestuurlijke dynamiek en daardoor een heldere kijk op zaken. Theo heeft visie en geeft vertrouwen. Met veel gevoel voor de context brengt hij rust of juist versnelling waar dat nodig is. Ook beschikt Theo over een uitgebreid bestuurlijk, academisch en maatschappelijk netwerk. 

Theo adviseert onder meer over strategische en juridische governance vraagstukken. Zo schreef hij in opdracht van het ministerie van BZK een strategische visie voor een Plan van Aanpak om te komen tot een geïntegreerd eID-stelsel. Ook is Theo door het ministerie van VWS om zijn expertise gevraagd bij de totstandkoming van het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Naast zijn advieswerkzaamheden publiceert en presenteert Theo graag, en geeft hij regelmatig post-academisch onderwijs over privacy en gegevensbescherming. Onder andere voor de Grotius Opleiding Gezondheidsrecht en de PAO Leiden.  

Voordat Theo in januari 2019 Hooghiemstra & Partners mede oprichtte, heeft hij ruime ervaring opgedaan als principal adviseur en MT-lid bij adviesbureau PBLQ, als directeur van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, als manager juridische zaken en senior-projectleider voor vertrouwensvraagstukken bij het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz), als juridisch beleidsmedewerker bij de Autoriteit Persoonsgegevens en als docent bij de vakgroep Wijsbegeerte van Universiteit Twente. Tevens was Theo één van de “founding fathers” van het afsprakenstelsel eHerkenning. 

Theo is expert-bestuurder van Stichting MedMij, voor vertrouwde persoonlijke gezondheidsomgevingen. Hij is lid van de Commissie van Deskundigen voor Toezicht op de Elektronische Toegangsdiensten en lid van de Redactieraad van ICT&health. Daarnaast is Theo voorzitter van de NEN-groep die de NTA over Veilig Mailen in de Rechtspraak voorbereidt. Eerder was hij dat ook voor veilig mailen in de zorg.    

Publicaties
Spreektekst bij Deskundigenbijeenkomst 'Gegevensuitwisseling in de zorg' (Eerste Kamer)
Artikel NRC: Persoonsgegevens zijn niet altijd taboe in medisch onderzoek
Artikel ICT&Health: Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg: een revolutie?
Strategische visie voor een Plan van Aanpak g
eïntegreerd eID-stelsel

Column ICT&Health: Innovatie in de zorg? Basis op orde!
Radiofragment 'Dit is de dag' (vanaf de 17e minuut, over het datalek bij de GGD´en)

Opleidingen
Als spreker op de Webinar Privacy en gegevensbescherming in zorg van Juridsich PAO Leiden

Ons Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Principal consultant

Thijs Drouen
Principal consultant

Walter van Holst
Senior Adviseur

Lisanne Kramer
Senior Adviseur

Renée Dekker
Adviseur

Wimmy Choi
Junior Adviseur

Monique den Ouden
Bureau Manager

Elles van Geest
Geassocieerd Partner

Pieter Ippel
Geassocieerd Partner

Wouter van Haaften
Geassocieerd Partner

Ad van Loon
Geassocieerd Partner