Team

Theo Hooghiemstra

Theo is oprichter en directeur van Hooghiemstra & Partners. Hij is een gezaghebbend expert op het gebied van gegevensbescherming. Met veel passie adviseert hij over vraagstukken op het gebied van informationele zelfbeschikking in de zorg. Theo beschikt over een haarscherp strategisch inzicht. Hij heeft een natuurlijk gevoel voor bestuurlijke dynamiek en daardoor een heldere kijk op zaken. Theo heeft visie en geeft vertrouwen. Met veel gevoel voor de context brengt hij rust of juist versnelling waar dat nodig is. Ook beschikt Theo over een uitgebreid bestuurlijk, academisch en maatschappelijk netwerk. Hij vindt het belangrijk zijn visie en kennis te delen, bijvoorbeeld op verzoek van de media zoals bij Nieuwsuur over het Vaccinatiebeleid. Of bij opleidingen of congressen.

Bij Hooghiemstra & Partners houdt Theo zich bezig met data, afsprakenstelsels en innovatie in de gezondheidszorg. Hij is adviseur van Stichting MedMij, voor vertrouwde persoonlijke gezondheidsomgevingen. Theo was onafhankelijk voorzitter van het deskundigenpanel ‘Zeggenschap, eigenaarschap en persoonsgegevens’ en van de NEN-groepen ‘veilig mailen in de zorg’ en ‘veilig mailen in de rechtspraak’. Voor het ministerie van BZK schreef hij een strategische visie voor een geïntegreerd eID-stelsel. Momenteel is Theo voorzitter van de Werkgroep Toestemming van NEN, in het kader van de generieke functies behorende bij de Wet elektronische gegevensbescherming in de zorg (Wegiz). Hij was lid van het Expertteam van VWS ten behoeve van GGD GHOR en de GGD’en. In die hoedanigheid leverde hij strategisch en juridisch advies over het omgaan met data en governance tijdens de Covid-pandemie en voor toekomstige situaties. Daarnaast is hij lid van de Commissie van Deskundigen voor Toezicht op de Elektronische Toegangsdiensten.

Theo promoveerde in 2018 aan Universiteit van Tilburg op informationele zelfbeschikking in de zorg. Dit onderzoek verrichte hij naast zijn werk als MT-lid bij adviesbureau PBLQ. Daarvoor was hij onder andere directeur van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ook werkte hij bij het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Theo is één van de “founding fathers” van het afsprakenstelsel eHerkenning.

Theo studeerde bestuurskunde aan de Technische Universiteit Twente en rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is lid van de redactie van Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens (JBP), mede-auteur van SDU Commentaar AVG en lid van de Redactieraad van ICT&health.

Publicaties

Regelcomplexiteit: een verkenning aan de hand van twee casestudy's

Rapport: AI act in relatie tot MDR en IVDR
Dokter Big Tech
Eigendom en zeggenschap in de zorg
Spreektekst bij Deskundigenbijeenkomst 'Gegevensuitwisseling in de zorg' (Eerste Kamer)
Artikel NRC: Persoonsgegevens zijn niet altijd taboe in medisch onderzoek
Artikel ICT&Health: Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg: een revolutie?
Rapport: Strategische visie Plan van Aanpak Geïntegreerd eID-stelsel
Column ICT&Health: Innovatie in de zorg? Basis op orde!
Rapport: Oplossingsrichtingen voor betrouwbaar en gebruiksvriendelijk inloggen bij hybride zorg

Theo Hooghiemstra
Partner

theo@hooghiemstra-en-partners.nl

Ons Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Partner

Thijs Drouen
Partner

Mariette Lokin
Principal Consultant

Walter van Holst
Principal Consultant

Lisanne Kramer
Senior Adviseur

Renée Dekker
Senior Adviseur

Wimmy Choi
Adviseur

Anna Keuning
Adviseur

Lieve Smeets
Adviseur

Riëlle Osepa
Adviseur

Robin Verhoef
Adviseur

Anna Visser
Manager Bedrijfsvoering- en Secretariaat

Lena Lopez
Junior Secretaresse

Elles van Geest
Geassocieerd Partner

Pieter Ippel
Geassocieerd Partner

Wouter van Haaften
Geassocieerd Partner

Ad van Loon
Geassocieerd Partner

Ingrid Morrema
Geassocieerd Partner