Publicaties

Onderzoek: Hoe gemeenten besluiten over algoritmen en mensenrechten

Marlies van Eck, Helen Hukshorn en Wimmy Choi hebben in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens onderzoek gedaan naar de mensenrechtelijke afwegingen die gemeenten maken bij inzet van algoritmen. Lees hier het onderzoeksrapport!