Tag archieven: AVG

Artikel in NJB over zwarte lijsten bij de Belastingdienst en rechtsbescherming

Samen met professor Diana van Hout en Martijn Weijers onderzocht Marlies van Eck de FSV en wat de juridische gevolgen daarvan kunnen zijn. Wat was de FSV en hoe is dit juridisch te duiden? In het artikel delen zij inzichten uit verschillende rechtsgebieden; het gegevensbeschermingsrecht, formeel fiscaal recht en het bestuursrecht. Ze concluderen dat de gevolgen van een registratie in FSV niet ongedaan gemaakt zijn. Om rechtsbescherming te kunnen bieden zou een oplossing op systeem-niveau welkom zijn.

NJB20_Olievlek op vlek