Auteur archieven: Helen Hukshorn

Riëlle Osepa versterkt team Hooghiemstra & Partners!

Hooghiemstra & Partners is heel blij met de komst van onze nieuwe collega Riëlle Osepa. Riëlle is gisteren bij ons gestart en werkte hiervoor als advocaat op Curaçao. Zij adviseerde en procedeerde daar over financieelrechtelijke vraagstukken. Kortom, een mooie aanvulling voor ons kantoor!

Welkom Riëlle, wij zien uit naar een fijne samenwerking!

Best practices bij onze buren: Privacy en gegevensuitwisseling in België

In het kader van de Staat van de Uitvoering heeft Haagse Beek best practices in andere Europese landen in kaart gebracht, onder meer op het gebied van privacy en gegevensuitwisseling. In het webinar dat je hier kunt terugkijken gaan mensen van de Vlaamse overheid in op de manier waarop zij dienstverlening aan burgers inrichten, met optimaal gebruik van beschikbare gegevens. Onze collega Mariette Lokin reflecteert hierop.

Daar blijkt uit dat de regels die de AVG stelt aan gegevensbescherming evengoed gelden in België, maar dat de nationale wetgeving daar al meer is toegespitst op breed hergebruik van gegevens en op proactief toekennen van toeslagen e.d. op grond daarvan. In Nederland wordt gelukkig volop gewerkt aan soortgelijke oplossingen, onder meer door Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Veel bouwstenen zijn er al, het komt er nu op aan daar een robuust bouwwerk van te maken.

Foto: Francois Genon via Unsplash

Overzicht openbare rapporten Hooghiemstra & Partners

Hooghiemstra & Partners heeft ervaring met het verrichten van onafhankelijk onderzoek in opdracht van gerenommeerde instituten. Onder andere de volgende onderzoeksrapporten verschenen:

Foto credit: Blair Fraser via Unsplash.

Mariette Lokin over het algoritmeregister en ‘zwarte zoemende dozen’ bij NOS

Vorig jaar schreef onze collega Mariette Lokin, principal consultant bij Hooghiemstra & Partners, al over het algoritmeregister van overheidsinstanties. Daarin stelde zij de vraag of het register een kookboek of fopspeen voorstelde. Afgelopen weekend was Mariette ook in het nieuws door dit onderwerp. De NOS wijdde een artikel aan het algoritmeregister, waarin ook de input van Mariette naar voren kwam.

Ze stelt vragen bij de huidige invulling van het register. In veel gevallen is de informatie niet beschikbaar of ontoegankelijk. Ook wordt het register nauwelijks gebruikt. Overheidsorganisaties zijn niet verplicht om er gebruik van te maken.

Mariette: “Waar het om gaat is dat je als overheid laat zien hoe je de wet toepast, nu dat steeds vaker gebeurt door ‘zwarte zoemende dozen’.”

Het hele artikel is te lezen op de website van de NOS.

Publicatie over Regelcomplexiteit

Onze collega’s Theo Hooghiemstra en Thijs Drouen hebben voor de Raad van State een casestudy uitgevoerd naar de belangrijke kenmerken en oorzaken van Regelcomplexiteit in het gegevensbeschermingsrecht. De Raad van State heeft de casestudy gepubliceerd. In de publicatie staat ook de casestudy van Frank Groothuijse en Marlon Boeve van Universiteit Utrecht naar de toegenomen complexiteit van regels in de ruimtelijke ordening.

Klik hier om de publicatie te lezen.

Lena Lopez versterkt team Hooghiemstra & Partners!

Hooghiemstra & Partners is zeer blij met de komst van een nieuwe junior secretaresse: Lena Lopez.

Sinds 1 april jl. versterkt Lena het H+P team. Zij volgde een opleiding tot office manager in Curaçao en deed daar tevens praktische ervaring op bij twee grote advocatenkantoren.

Wij kijken uit naar haar klantgerichte, creatieve en nauwkeurige aanpak!

Amsterdam Data Collective, Hooghiemstra & Partners en Publyon lanceren Het Innovatiecollectief!

Multidisciplinaire samenwerking

Het Innovatiecollectief is een samenwerking tussen adviesbureaus Hooghiemstra & Partners (H+P), Amsterdam Data Collective (ADC) en Publyon. Wij bieden end-to-end ondersteuning aan organisaties die met data willen innoveren om maatschappelijke impact te creëren. Met deze samenwerking draagt Hooghiemstra & Partners op strategisch en juridisch vlak bij aan datagedreven, ethisch verantwoorde oplossingen. Door onze expertises te bundelen beantwoorden wij aan de groeiende behoefte om deze uitdagingen integraal te benaderen.

Waarom?

Organisaties die datagedreven willen innoveren hebben te maken met steeds complexere uitdagingen. Zo biedt het gebruik van (big) data en kunstmatige intelligentie organisaties veel kansen, maar creëert het ook risico’s met betrekking tot privacy, governance en welzijn van mensen. Vaak spelen er dan ook vragen op het snijvlak van wat technologisch en juridisch mogelijk is en wat politiek-maatschappelijk haalbaar is. Bovendien speelt ethische verantwoording een steeds grotere rol.

Wij zijn Het Innovatiecollectief.

In Het Innovatiecollectief zijn de expertises van de drie adviesbureaus op het gebied van data science, privacy en public affairs verenigd.

Wij bieden end-to-end ondersteuning die zich kenmerkt door een integrale analyse en schaalbare oplossingen. Door te werken in multidisciplinaire teams garanderen wij dat elke datagedreven innovatie responsible by design is en zo positieve maatschappelijke impact heeft.

Hoe we gaan we te werk?

  • Ontwerp
    Door middel van interactieve sessies concretiseren we gezamenlijk de doelstellingen en strategie van het innovatieproject. We helpen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en gieten dit in een heldere routekaart als basis voor de vervolgstappen.
  • Validatie
    Vanuit onze verschillende expertises wegen en beoordelen we de (organisatie)doelstellingen en vertalen we deze naar concrete acties en processen die nodig zijn om datagedreven innovatie te borgen binnen de organisatie. Denk aan haalbaarheidsscans, investeringsplannen en/of technische blueprints.
  • Toepassing
    We ondersteunen met het ontwikkelen en implementeren van datagedreven innovatie. Zowel op technisch gebied in de vorm van tools en modellen, als met het borgen van juridische compliance, het politiek en maatschappelijk draagvlak, en de uitvoering van een Public Affairs-strategie.

Marco Hanegraaff, Multi Intelligence Center: “Ik heb het voorrecht gehad om met Het Innovatiecollectief samen te werken. Door hun integrale aanpak is onze public affairs roadmap niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook juridisch en technologisch gevalideerd. Dat geeft veel vertrouwen voor partners die zich eventueel aan ons programma willen verbinden. Ik ben bijzonder tevreden over onze samenwerking. Het team is zeer professioneel en plezierig om mee samen te werken. De communicatie verliep soepel en ik zou deze partij dan ook zonder twijfel aanbevelen.”

Meer weten?
Zeker weten dat jouw datagedreven innovatie goed geborgd is op juridisch, technologisch en politiek-maatschappelijk vlak? Neem dan contact op met Lisanne of Thijs.

Mariette Lokin spreekt met iBestuur over I, C én T

In het januarinummer van iBestuur magazine is een interview met onze collega Mariette Lokin te lezen. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van haar presentatie op het symposium van het Adviescollege ICT-toetsing in november 2022. Daar sprak Mariette vanuit een wetenschappelijke invalshoek over het verkleinen van de kloof tussen beleid en uitvoering.

In het interview behandelt zij verschillende thema’s, zoals algoritmes, het formuleren van wetgeving, en de uitvoerbaarheid van nieuwe regels. In de afgelopen jaren werden deskundigheid en inhoud vaak ondergesneeuwd. Op de vraag hoe we weer saaie, maar doelmatige politiek kunnen bewerkstelligen, antwoordt Mariette:

“Sterker nog, specialistische wetgeving wordt soms niet eens meer in de plenaire zaal behandeld in de Tweede Kamer. Neem de wezenlijke Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, die is in een zijzaaltje behandeld. Dat komt de legitimiteit niet ten goede. Er is absoluut meer verdieping nodig in het parlement om erdoorheen te kunnen prikken als uitwerking van wetgeving spaak dreigt te lopen, inclusief de ICT.”

Een ingekorte versie van het interview met Mariette voor iBestuur is nu ook online beschikbaar.

WODC-onderzoek ‘Naleving van de AVG door overheden’ aangeboden aan Tweede Kamer

Op 9 februari 2023 heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming), mede namens staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering), het onderzoek ‘Naleving van de AVG door overheden’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De brief leest u hier. Thijs Drouen, partner bij Hooghiemstra & Partners, werkte samen met Pro Facto aan dit onderzoek. De opdracht is afkomstig van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In ‘Naleving van de AVG door overheden’ wordt onderzocht tegen welke problemen gemeenten aanlopen en wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Er worden verschillende aanbevelingen gepresenteerd. Zo raden de onderzoekers de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK aan om verdere investeringen bij overheidsorganisaties te doen en een stimulerende rol te pakken om de privacy-organisatie bij overheden steviger te funderen en privacybewustzijn sterker te verankeren. Een aanbeveling voor de overheidsorganisaties is het hebben van specifieke aandacht voor het tijdig betrekken van privacybelangen bij de ontwikkeling van projecten die gepaard zullen gaan met verwerking van persoonsgegevens.

Het hele rapport is te lezen door op deze link te klikken.

Foto: Rutger Heijmerikx via Unsplash

Marlies van Eck geïnstalleerd als lid van de Digitale Ethische Commissie gemeente Nijmegen

Het begon in Nijmegen met een motie over digitaal informatiebeleid. De titel van de motie van de gemeenteraad Nijmegen luidde ‘Wie het weet mag het zeggen, gooi het in de groep, neem het onder de loep’. Met deze verwijzing naar Extince (de Zoete inval) vroeg de raad het college van B&W een Digitale Ethische commissie op te richten. Het college van B&W voerde de motie uit. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over digitale ethische zaken vanuit het perspectief van de samenleving. Onze collega Marlies van Eck (ook verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen) is een van de leden. De andere leden zijn Bastiaan Smit, Pauline Coenen, Rogier van Onna en Bernard van Gastel. Wethouder Tobias van Elferen verwelkomde de leden.