Team

Marlies van Eck

Marlies is een nieuwsgierig onderzoeker en adviseur. Zij heeft in het bijzonder belangstelling voor de juridische aspecten van het gebruik van technologie en het werken in ketens. Belangrijk voor Marlies is dat bij innovaties het perspectief van de ‘gewone mens’ centraal staat en dat er door verschillende deskundigen wordt meegekeken. Marlies is creatief en denkt graag buiten de gebaande paden. Zij is altijd op zoek naar hoe de theorie ‘in het echte leven’ uitpakt. Het liefst werkt zij met aansprekende voorbeelden. Haar expertise is gelegen in de combinatie bestuursrecht, gegevensbescherming en technologie/AI.

Marlies werkt bij Hooghiemstra & Partners sinds de oprichting. Ze adviseert en doet onderzoek, zoals voor het College voor de Rechten van de Mens over mensenrechtelijke afwegingen bij het gebruik van algoritmen door gemeenten. Ook is zij lid geweest van een Commissie van Toezicht voor gemeente Amsterdam. Voor VWS bracht zij mede in kaart hoe het voorstel van de EC voor een AI Wet botst met andere EU regelgeving voor de medische sector. Ook leidde ze het onderzoek naar een multidisciplinaire werkmethode voor het beoordelen van de geautomatiseerde uitvoering van wetten, De LegitiMaat.

Marlies is gepromoveerd op het onderwerp ‘Geautomatiseerde ketenbesluiten & rechtsbescherming’ (2018, Tilburg University). Ze werkte bij diverse overheidsinstellingen en bij een rechtbank.

Marlies studeerde in 1995 af in bestuursrecht en recht & IT aan de Radboud Universiteit. Nu is zij aan dezelfde universiteit verbonden als gastdocent bij de vakgroep fiscaal recht. Marlies is daarnaast lid van het bestuur van de Stichting Bescherming Privacybelangen. Zij initieerde een post academische leergang over AI bij JPAO Leiden, die inmiddels voor het derde jaar georganiseerd wordt. Ze kreeg de Hermesdorf talentprijs toegekend door de Radboud Universiteit.

Publicaties
Privacyrecht in Nederland op zoek naar meer houvast
De Legitimaat
Wetsevaluatie UAVG aangeboden aan de Tweede Kamer
Artikel in NJB over zwarte lijsten bij de Belastingdienst en rechtsbescherming
Gezamenlijke opinie privacy experts: ministers verschuilen zich onterecht achter de AVG
Rapport: AI act in relatie tot MDR en IVDR
Artikel: Wat betekent het voorstel voor de Europese AI wet voor het Nederlandse bestuursrecht?
Onderzoek naar bescherming van burgers die in de Integrale persoonsgerichte Aanpak Radicalisering zijn opgenomen
De jurist: hufterproof en futureproof?
Blog: Wat vindt u nou van Robocop?
Interview over het Inlichtingenbureau en Big Data in de Groene Amsterdammer
'Toezicht op het gebruik van algoritmen door de overheid. Tijd voor een zorgplicht', Tijdschrift voor Toezicht 2020, nr. 1.
Onderzoek: Hoe gemeenten besluiten over algoritmen en mensenrechten


Podcasts
Podcast Luisteren (PodNL): S03E01 - AI & Geautomatiseerde ketenbesluiten (met Marlies van Eck)
Podcast Luisteren (PodNL): S03E03: Vervolg AI & Geautomatiseerde ketenbesluiten (met Marlies van Eck)
VB Boeken: Algoritmen in het openbaar bestuur: Marlies van Eck en Rik Peeters op Apple Podcasts
Ai ai ai, problemen met AI | BNR Nieuwsradio
'Discussie AI moet naar Tweede Kamer' | BNR Nieuwsradio
Podcast Luisteren (PodNL): AI, burgerschap en discriminerende algoritmes
De Zzzzzondag! Podcast: Zzzzzondag! met Marlies van Eck on Apple Podcasts

Marlies van Eck
Partner

marlies@hooghiemstra-en-partners.nl

Ons Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Partner

Thijs Drouen
Partner

Mariette Lokin
Principal Consultant

Walter van Holst
Senior Adviseur

Ingrid Morrema
Senior Adviseur

Lisanne Kramer
Senior Adviseur

Renée Dekker
Senior Adviseur

Wimmy Choi
Adviseur

Anna Keuning
Adviseur

Lieve Smeets
Adviseur

Riëlle Osepa
Adviseur

Lena Lopez
Junior secretaresse

Elles van Geest
Geassocieerd Partner

Pieter Ippel
Geassocieerd Partner

Wouter van Haaften
Geassocieerd Partner

Ad van Loon
Geassocieerd Partner