Team

Anna Keuning

Anna is een betrokken en nieuwsgierige jurist. Zij heeft een groot voorstellingsvermogen dat haar zowel creatief als empathisch maakt. Daarnaast staat een pragmatische aanpak voorop bij Anna. Zo komt zij snel tot de kern van een probleem om deze effectief op lossen. Voor complexe problemen deinst zij niet terug. De kennis die zij in haar werk opdoet deelt zij graag met anderen om te kunnen verbinden en inspireren.

Hiervoor werkte Anna bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waar zij zich bezighield met de verbetering van de kwaliteit van beleid en wetgeving. Dit deed zij onder andere door mee te werken aan de herziening van het Integraal Afwegingskader (IAK).

Anna heeft in Aruba en Rotterdam gestudeerd waar zij een master in Arubaans recht en Internationaal en Europees Recht behaalde. Ten slotte heeft zij een master Rechtswetenschappelijk onderzoek gedaan aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar onderzoeken heeft zij zich voornamelijk gefocust op de rechtsbescherming van burgers tegen ketenbesluiten en geautomatiseerde besluiten. In 2021 kende de SGOA haar de Hans Franken prijs toe voor de meest innovatieve scriptie op het gebied van ICT-recht.

Anna Keuning
Adviseur

anna@hooghiemstra-en-partners.nl

Ons Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Partner

Thijs Drouen
Partner

Mariette Lokin
Principal Consultant

Walter van Holst
Senior Adviseur

Ingrid Morrema
Senior Adviseur

Lisanne Kramer
Senior Adviseur

Renée Dekker
Senior Adviseur

Wimmy Choi
Adviseur

Anna Keuning
Adviseur

Lieve Smeets
Adviseur

Monique den Ouden
Overall Project Office

Lena Lopez
Junior secretaresse

Elles van Geest
Geassocieerd Partner

Pieter Ippel
Geassocieerd Partner

Wouter van Haaften
Geassocieerd Partner

Ad van Loon
Geassocieerd Partner