About us

Anna Keuning

Bij Hooghiemstra & Partners adviseert Anna onder andere over de complexe wereld van bewaartermijnen. Hoe lang moeten persoonsgegevens of andere belangrijke informatie bewaard worden en is dat wel toegestaan uit oogpunt van de AVG? Ook adviseert Anna gemeenten over de vaak verwaarloosde taak binnen het sociaal domein: het archiveren van informatie. Haar kennis over technologie en het gebruik daarvan gebruikt Anna om een opdrachtgever te adviseren over de functie-eisen van de jurist van nu. Zij maakte een praktische handreiking voor wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers die regels maken voor het bewaren van persoonsgegevens.

Expertise: AVG | bestuursrecht | de Archiefwet | Wet open overheid | Wet hergebruik overheidsinformatie

Hiervoor werkte Anna bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waar zij zich bezighield met de verbetering van de kwaliteit van beleid en wetgeving. Dit deed zij onder andere door mee te werken aan de herziening van het Integraal Afwegingskader (IAK), nu: het Beleidskompas.

Anna studeerde op Aruba en in Rotterdam waar zij een master in Arubaans recht en Internationaal en Europees Recht behaalde. Ten slotte heeft zij een master Rechtswetenschappelijk onderzoek gedaan aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2021 kende de SGOA haar de Hans Franken prijs toe voor de meest innovatieve scriptie op het gebied van ICT-recht. Ze is lid van de Klankbordgroep van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de nieuwe Master Recht & Technologie.

 

Anna Keuning
Adviseur

anna@hooghiemstra-en-partners.nl

Our Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Partner

Thijs Drouen
Partner

Mariette Lokin
Principal Consultant

Walter van Holst
Principal Consultant

Lisanne Kramer
Senior Advisor

Renée Dekker
Advisor

Anna Keuning
Adviseur

Wimmy Choi
Junior Advisor

Lieve Smeets
Adviseur

Riëlle Osepa
Adviseur

Robin Verhoef
Adviseur

Anna Visser
Manager Bedrijfsvoering- en Secretariaat

Lena Lopez
Junior Secretaresse

Elles van geest
Associated Partner

Pieter Ippel
Associated Partner

Wouter Van Haaften
Associated Partner

Ad van Loon
Associated Partner

Ingrid Morrema
Geassocieerd Partner