About us

Mariette Lokin

Bij Hooghiemstra & Partners werkt Mariette aan diverse projecten op het gebied van de verbinding tussen wetgeving en ICT. Dat kan gaan om juiste verwerking van (persoons)gegevens binnen een organisatie, maar ook om het gestructureerd vertalen van wetgeving naar toepasbare regels en algoritmen. Zij is adviseur van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding en betrokken bij het ontwerpen van een Algemene Informatiewet overheid. Ze is (mede)initiatiefnemer en docent van de module Wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering in de democratische rechtsstaat van de Open Universiteit.

Mariette kijkt ook naar technische oplossingen zoals Multi Party Computation (MPC) en middelen voor betrouwbare authenticatie en autorisatie. Zij was lid van het onderzoeksteam dat De LegitiMaat ontwikkelde en adviseert bij data gedreven innovaties.

In 2018 verdedigde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift Wendbaar wetgeven, de wetgever als systeembeheerder.

Expertise: Wendbaar wetgeven | wetsanalyse | informatiehuishouding | algoritmen| AVG | UAVG | Awb

Mariette had voor haar overstap naar H+P een langjarige loopbaan bij de Rijksoverheid. Haar laatste functie was strategisch-juridisch adviseur bij de Belastingdienst, waar zij onder meer meeschreef aan het boek Wetsanalyse | Boom Uitgevers Den Haag over het vertalen van wetgeving naar ICT-specificaties. Daarvoor werkte ze aan wetgeving en wetgevingsbeleid bij de Ministeries van LNV, V&W en Justitie.

Mariette studeerde Nederlandse recht (civiel recht) aan de Rijkuniversiteit Leiden. Mariette combineert haar werk bij Hooghiemstra & Partners met een aanstelling als onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid (vakgroep Staats- en bestuursrecht) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Publicaties

Grote Taalmodellen: juridisch nog deels onverkend terrein
Preadvies VAR: Informationele zorgplicht van de overheid
Artikel RegelMaat: Wendbaar wetgeven revisited: de rol van de medewetgever als systeembeheerder
Artikel VHMF Lustrumbundel: Vaktechniek 2.0: de fiscalist als systeembeheerder
Maak bureaucratie weer hip! | iBestuur
Spotlight op de wet | iBestuur
Artikel NRC: Persoonsgegevens zijn niet altijd taboe in medisch onderzoek

Mariette Lokin
Principal Consultant

mariette@hooghiemstra-en-partners.nl

Our Team

Theo Hooghiemstra
Partner

Helen Hukshorn
Partner

Marlies van Eck
Partner

Thijs Drouen
Partner

Mariette Lokin
Principal Consultant

Walter van Holst
Principal Consultant

Lisanne Kramer
Senior Advisor

Renée Dekker
Advisor

Anna Keuning
Adviseur

Wimmy Choi
Junior Advisor

Lieve Smeets
Adviseur

Riëlle Osepa
Adviseur

Robin Verhoef
Adviseur

Anna Visser
Manager Bedrijfsvoering- en Secretariaat

Lena Lopez
Junior Secretaresse

Elles van geest
Associated Partner

Pieter Ippel
Associated Partner

Wouter Van Haaften
Associated Partner

Ad van Loon
Associated Partner

Ingrid Morrema
Geassocieerd Partner