Categorie archieven: Geen onderdeel van een categorie

Uitbreiding bij Hooghiemstra & Partners!

Hooghiemstra & Partners is erg blij met de komst van drie nieuwe collega’s Lukan, Lieve en Anna.

Vandaag zijn bij ons gestart Lieve Smeets, Lukan van Pinxteren en Anna Keuning. Lieve studeerde af in de master straf- en privaatrecht Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Lukan is afgestudeerd in Informatierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Anna heeft een master in Arubaans recht, Internationaal en Europees recht en rechtswetenschappelijk onderzoek. Voor haar scriptie aan de Erasmus Universiteit won zij de SGOA Hans Frankenscriptieprijs.

Wij kijken uit naar hun visie en aanpak op het gebied van data en recht!

Artikel in NJB over zwarte lijsten bij de Belastingdienst en rechtsbescherming

Samen met professor Diana van Hout en Martijn Weijers onderzocht Marlies van Eck de FSV en wat de juridische gevolgen daarvan kunnen zijn. Wat was de FSV en hoe is dit juridisch te duiden? In het artikel delen zij inzichten uit verschillende rechtsgebieden; het gegevensbeschermingsrecht, formeel fiscaal recht en het bestuursrecht. Ze concluderen dat de gevolgen van een registratie in FSV niet ongedaan gemaakt zijn. Om rechtsbescherming te kunnen bieden zou een oplossing op systeem-niveau welkom zijn.

NJB20_Olievlek op vlek

Rapport: AI act in relatie tot MDR en IVDR

In april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan op regelgeving gericht op de veilige en efficiënte ontwikkeling, implementatie en gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in alle marktsectoren, de zogenoemde AI Act. Hooghiemstra & Partners en Axon Lawyers heeft op verzoek van VWS een analyse gemaakt om de door de Europese Commissie voorgestelde AI Act te vergelijken met de al in werking getreden Medical Device Regulation (MDR) en binnenkort ook de In-vitro Diagnostic Medical Device Regulation (IVDR).

Het rapport bevat een analyse van de overlap en mogelijke tegenstrijdigheden tussen de AI Act en de bovengenoemde wetgeving, benoemt de problemen die hiermee veroorzaakt kunnen worden en doet voorstellen voor mogelijke oplossingen. Het rapport concludeert dat AI in de zorg goed gereguleerd moet worden maar twijfelt of de AI Act, zoals het eerst voorgesteld was, een goede leidraad kan bieden voor het veld. De bevindingen in het rapport gaan vooral over de noodzaak voor een verdere verduidelijking van de definities en scope die genoemd zijn in de AI Act, om onduidelijkheden en dubbele belasting van het veld te voorkomen.

Lees het rapport hier

Hooghiemstra & Partners wordt versterkt door Ingrid Morrema!

Wij zijn heel blij dat mr. Ingrid Morrema vanaf 1 juni werkt bij Hooghiemstra & Partners! Met haar komst versterken we ons team op het gebied van data, ethiek en recht. Ingrid is advocaat en gespecialiseerd in het gebruik van data voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in de life sciences en gezondheidszorg. Binnen het recht is Ingrid gespecialiseerd in gezondheids- en gegevensbeschermingsrecht met ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, governance en bestuursrecht. Zij heeft veel ervaring in het adviseren van zowel ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen als biotech-bedrijven, onder meer op het gebied van omgaan met data en lichaamsmateriaal, klinisch onderzoek, intellectueel eigendom, licenties en contracteren in het algemeen. Ook heeft zij ruime expertise op het gebied van mediation en integriteitszaken. Daarnaast is Ingrid lid-jurist en plaatsvervangend lid-jurist in twee medisch-ethische toetsingscommissies.

Met haar brede kennis en ervaring en praktische aanpak kan Ingrid onder andere ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en biotech-bedrijven helpen bij het tackelen van juridisch kwesties bij het uitwisselen van gegevens, lichaamsmateriaal en andere onderzoeksgerelateerde onderwerpen. Het zorgt er ook voor dat Hooghiemstra & Partners nu integraal advies kan leveren bij gegevensdeling in samenwerkingsverbanden tussen publieke en private organisaties. Wij kijken uit naar mooie nieuwe terreinen die we met haar gaan betreden!

Mastodon: een open-source alternatief voor Twitter

Op 4 mei was Walter van Holst, senior juridisch adviseur bij Hooghiemstra & Partners, te gast bij BNR om te praten over Mastodon: een open-source alternatief voor Twitter. Samen met Herbert Blankesteijn en Remy Gieling (oprichter van AI.nl) bespreekt hij de mogelijkheden van deze software.

Overstap

Elon Musk maakte begin 2022 bekend dat hij zich wilde inkopen bij Twitter. Dat zette veel Twitteraars ertoe om een alternatief voor het socialmediaplatform te zoeken. Mastodon is een open-source software. Gebruikers kunnen hun eigen servers (‘dorpspleintjes’) opzetten. Deze vallen niet onder de regie van één persoon of bedrijf, zoals bij Twitter wel het geval is. Je kunt je aansluiten bij een al bestaande server of je eigen gemeenschap creëren. De kosten worden veelal gedekt door de hosts van de servers of anderen die een gift aan Mastodon willen doen om het platform draaiende te houden.

Handhaving

Maar wie modereert deze servers? “Dat zijn toch meestal de beheerders van de servers waar zij gebruiker zijn. […] Dat zijn meestal vrijwilligers, ja, om wat voor reden dan ook.” Ook de Europese Commissie maakt gebruik van Mastodon. Deze servers hebben vaak een ‘community manager’ in dienst, die toeziet op de content die gebruikers delen. Dorpen die niet gemodereerd worden, of waar men schadelijke posts als normaal beschouwt, lopen het risico om verstoten te worden door andere servers. Zij kunnen zich afsluiten voor deze informatiestromen.

Algoritme

Hoe bekend Mastodon is, hangt volgens Van Holst onder andere af van de regio. De Nederlandse gemeenschappen zijn momenteel nog niet zo groot. Het aantal gebruikers verschilt ook per onderwerp. Zo zitten veel spraakmakende namen op het gebied van informatiebeveiliging al jaren op Mastodon. Een ander verschil met Twitter zit in de manier waarop men nieuwe berichten te zien krijgt. Twitter werkt met een algoritme, Mastodon bericht chronologisch. Het alternatief is eenvoudiger en primitiever.

Het grote publiek lijkt vooralsnog gebruik te blijven maken van Twitter. Maar het is volgens Van Holst ook een kip-en-eidiscussie. Organisaties die er zelf voor kiezen om alleen bereikbaar te zijn via Twitter en Facebook, verplichten hun publiek om van deze Amerikaanse platforms gebruik te maken.

Het hele fragment is terug te luisteren via de website van BNR: https://www.bnr.nl/podcast/digitaal/10475119/zo-kun-je-twitter-alternatief-mastodon-nu-al-goed-gebruiken.

Foto credit: Claudio Schwarz via Unsplash

Dokter Big Tech

In de documentaire ‘Praxis Dr. Zuckerberg – Gesund mit Algorithmen’ zien we hoe graag Big Tech bedrijven als Google en Apple patiëntgegevens willen hebben. Theo Hooghiemstra van Hooghiemstra en Partners vertelt in de dinsdagetalage van de VPRO dat het niet wenselijk is om een almachtige partij in de zorgwereld te hebben. Een situatie waarin bijvoorbeeld Amazon zowel verzekeraar als farmaceut is, moeten we in Europa niet willen.

Theo promoveerde op het gebied informationele zelfbeschikking in de zorg. Hij deed twee aanbevelingen: verbied de handel in medische data en veranker het patiëntgeheim in de zorg. Hij hoopt dat de Nederlandse overheid iets doet met zijn advies. De Tweede Kamer is ermee bezig: zo staat bijvoorbeeld wetgeving over medische data (Wegiz) op de agenda. Een begin, maar dit wetsvoorstel geeft de patiënt nog geen tegenmacht tegen Big Tech.

Lees het hele artikel hier. Geïnteresseerd in het proefschrift van Theo? Ook deze is online terug te lezen. Klik hier voor het proefschrift.

Foto credit via Unsplash.

 

Gezamenlijke opinie privacy experts: ministers verschuilen zich onterecht achter de AVG

Eind maart verklaarden zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de minister voor Rechtsbescherming dat zij iets belangrijks niet konden vanwege ‘de AVG’ of ‘de privacywet’. Reden voor Marlies van Eck om samen met Jeroen Terstegge, Friederike van der Jagt, Anna Berlee, Simone Huting en Simone van der Hof in de pen te klimmen. In Trouw betogen zij dat het uitblijven van actie eerder lijkt te worden veroorzaakt doordat de overheid te verkokerd is. Integraal zicht op problemen en dus ook op oplossingen is noodzakelijk. Lees de opinie van privacy experts hier: artikel Trouw.

Onderzoek naar bescherming van burgers die in de Integrale persoonsgerichte Aanpak Radicalisering zijn opgenomen

De Stuurgroep Veiligheid en Zorg van Amsterdam heeft een Integrale persoonsgerichte Aanpak-Radicalisering (iPGA-R). De aanpak is onderdeel van de inzet die de overheid op verschillende terreinen doet om het risico op extremistisch geweld te reduceren. Binnen de aanpak streven de samenwerkende partijen naar het creëren van een gemeenschappelijk beeld en de inzet van gezamenlijk bepaalde interventies, die de kans verminderen dat (in de iPGA-R opgenomen personen) tot extremistisch geweld overgaan. In 2021 is een tijdelijke Commissie van Toezicht in het leven geroepen. De Stuurgroep Veiligheid en Zorg vroeg de commissie een oordeel te geven over de mate van bescherming van individuen in de aanpak tegen disproportioneel of onzorgvuldig optreden door de overheid. Marlies van Eck en Lisanne Kramer van Hooghiemstra & Partners werkten hiervoor samen met wetenschapper Jelle van Buuren van Universiteit Leiden en Aris Veldhuisen en Floor Hoogenboom van AEF.  Extra bijzonder was dat het onderzoek plaatsvond tijdens de coronapandemie zodat alle vergaderingen, dossieronderzoek en interviews online waren. Van het onderzoek is verslag gedaan in een rapport. Dat staat hier: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11333184/1/6a__Rapportage_CvT_-_De_belangen_van_burgers_in_de_iPGA-R_%28december_2021%29

Over de opvolging van het rapport stuurde de burgemeester van Amsterdam deze brief aan de gemeenteraad: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11333182/1/20220314+Raadsbrief+rapport+CvT

Foto credit: Cale Weaver via Unsplash

Marlies van Eck over de Hermesdorf-prijs voor onderzoek naar algoritmes

Onze collega Marlies van Eck is Mr. van de week. Ze kreeg de Hermesdorf-talentprijs voor haar juridisch onderzoek naar het gebruik van technologie door de overheid. Van harte gefeliciteerd! De prijs is vernoemd naar de man die in de Tweede Wereldoorlog rector magnificus in Nijmegen was. Hij weigerde de studenten een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter voor te leggen, wat leidde tot sluiting van de universiteit.

Lees hier het interview.

Rapport: Strategische visie Plan van Aanpak geïntegreerd eID-stelsel

Theo Hooghiemstra van Hooghiemstra & Partners stelde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een strategische visie in de vorm van een plan van aanpak op voor een eID-stelsel. Dit behelst een geïntegreerd stelsel van elektronische identificatie en authenticatie voor burgers en bedrijven. De visie is opgesteld vanuit strategisch-juridisch perspectief. Het gehele rapport is hier terug te lezen: Strategische visie Plan van Aanpak geïntegreerd eID-stelsel.

Foto credit: Georgi Dyulgerov via Unsplash.